Natuurlijk Habitat

Abet Laminati, fabrikant van Print HPL (high pressure laminate) en Tefor (gerecycled plaatmateriaal), heeft van meet af aan alle aandacht besteed aan het implementeren van kwaliteit in productie-eisen. Vanaf het moment dat het bedrijf startte met de industriële productie, heeft men zich verplicht gevoeld dit te doen met alle respect voor het milieu en de kwaliteit van het leven van huidige en toekomstige generaties. De meest uitdagende en tegelijkertijd stimulerende uitdaging is het vinden van een duurzame combinatie van milieubescherming en het voldoen aan de productie-eisen. Men besteedt veel aandacht en zorg aan de kwaliteit binnen de fabrieken, om de gezondheid van de werknemers te waarborgen, maar ook aan de kwaliteit daarbuiten. Lucht, water, aarde, energiebesparing, afvalverwerking en het verantwoord gebruik van afvalstoffen worden telkens weer onder de loep genomen om een milieuvriendelijk productieproces te creëren. Dit alles heeft geleid tot een ware bedrijfsethiek, die al sinds vele jaren, in eendrachtige samenwerking met andere bedrijven, alle aspecten van de milieuproblematiek en veiligheid voortvarend onder de loep neemt. Abet Laminati heeft jarenlang substantiële investeringen gedaan, niet alleen om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen, maar ook om overeenstemming te vinden tussen efficiënte productie en de ondernemingsfilosofie om het milieu te beschermen en energieverbruik te reduceren.

Download brochure

FSC Certificaat

PEFC Certificaat